โรคของสุนัข

สุนัขไทย หรือ สุนัขเทศ เมื่อกินอาหารทุกวันอาจจะมีโรคภัยเบียดเบียนเหมือนคนเรา เจ้าของจะต้องรู้จักสังเกตอากัปกิริยาอาการของมัน ถ้าปกติมันจะซุกซน วิ่งไปวิ่งมาไม่หยุด จะกัดจะทะเลาะกันเอง แต่ถ้ามันไม่สบาย มันจะซึมเศร้า นอนทั้งวัน อาการซึมตาหลับ หรือนอนกระสับกระส่าย อาจจะเป็นท้องอืดท้องเสียเพราะอาหารเป็นพิษ เศษกระดูกหรือก้างติดคอ เป็นต้น ดังนั้นควร

ถ้าสุนัขเป็นหัด

โรคลำไส้

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคปอดบวม

เห็บ

โรคขี้เรื้อน

 

ดังกล่าวมานี้ เป็นโรคที่เป็นได้ทั้งสุนัขไทยสุนัขเทศ จึงควรสังเกตและหาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า